Meie ettevõtted

Palgarda Krani SIA

Lähtuvalt Palgardi Kraana OÜ edukast majandustegevusest Eestis ja Leedus ning meie põhiklientide (Põhjamaiste puidueksportööride) kasvavatest vajadustest, loodi 2000 aasta maikuus tütarettevõte Lätis, Palgarda Krâni SIA. Täna arendab firma oma põhitegevust Riia, Mersragsi, Liepaja ja Ventspilsi sadamates. Palgarda Krâni ülesandeks on tagada sadamates klientide kaupade laadimis- ja lossimistöid, kasutades firma kaasaegseid hüdraulilisi laadimismasinaid. Peamisteks käsitletavateks kaubaartikliteks on ümarpuit, saematerjal, puidugraanulid ning süsi.

Palgarda Krâni SIA võtmenäitajad:
annab tööd ca. 18. inimesele;
töötab kolmes sadamas ja mitmes söeterminalis;
omab ja kasutab laadimistöödel 8 hüdraulilist materjalikäsitluse masinat ja ühte transportöörlinti;
omab mobiilset masinate tehnilise hoolduse- ja remondiüksust;